top of page
klawiatura komputera

Witamy w Szymel

Możemy zostać twoim partnerem w produkcji i dostawie wysokiej jakości obuwia domowego!

Jesteśmy dumną polską firmą z własną fabryką zlokalizowaną w malowniczym regionie Dolnego Śląska, niedaleko Wrocławia.
Nasza pasja do rzemiosła i zaangażowanie w produkcję obuwia domowego pod marką Szymel sprawiają, że jesteśmy gotowi sprostać Twoim potrzebom.

W naszej fabryce dbamy o to, aby utrzymywać stałe ilości produktów w magazynie, co pozwala nam szybko i sprawnie obsłużyć naszych klientów.
Nasze obuwie charakteryzuje się wysoką jakością wykonania oraz dbałością o szczegóły, co sprawia, że jest nie tylko wygodne, ale również trwałe i estetyczne.

Jednak nasza oferta nie kończy się na standardowych produktach.
Jesteśmy również specjalistami w personalizacji obuwia, dostosowując je do indywidualnych potrzeb naszych klientów.
Oferujemy różne sposoby personalizacji, w tym różnorodne materiały do produkcji oraz możliwość umieszczenia logo na produkcie, co pozwala naszym klientom wyróżnić się na rynku.

Ponadto, jesteśmy otwarci na współpracę z klientami biznesowymi, wykonując różnorodne zlecenia usługowe na produkcję obuwia domowego.
Bez względu na rodzaj zlecenia czy ilość, zapewniamy profesjonalną obsługę i wysoką jakość wykonania.

Jeśli szukasz solidnego partnera w produkcji obuwia domowego, który sprosta Twoim oczekiwaniom, to Szymel jest dla Ciebie idealnym wyborem.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby omówić szczegóły współpracy i rozpocząć owocną relację biznesową!Adres Email: szymel.biuro@gmail.com

Numer Telefonu: +48-661-597-789
WhatsApp: +48-661-597-789

klawiatura komputera

Welcome to Szymel

We can become your partner in producing and delivering high-quality home footwear!

We are a proud Polish company with our own factory located in the picturesque region of Lower Silesia, near Wrocław.

Our passion for craftsmanship and dedication to producing home footwear under the Szymel brand make us ready to meet your needs.

In our factory, we ensure to maintain consistent quantities of products in stock, allowing us to quickly and efficiently serve our customers.

Our footwear is characterized by high-quality craftsmanship and attention to detail, making it not only comfortable but also durable and aesthetically pleasing.

However, our offer does not end with standard products.

We are also specialists in customizing footwear, adapting it to the individual needs of our customers.

We offer various customization options, including a variety of materials for production and the possibility of placing a logo on the product, allowing our customers to stand out in the market.

Furthermore, we are open to cooperation with business customers, carrying out various service orders for the production of home footwear.

Regardless of the type of order or quantity, we provide professional service and high-quality execution.

If you are looking for a reliable partner in the production of home footwear that meets your expectations, then Szymel is the perfect choice for you.

Contact us today to discuss the details of cooperation and start a fruitful business relationship!

 

 

Email address: szymel.biuro@gmail.com

Phone Number: +48-661-597-789

WhatsApp: +48-661-597-789

klawiatura komputera

Willkommen Szymel

Wir können Ihr Partner in der Produktion und Lieferung hochwertiger Hausschuhe werden!

Wir sind ein stolzes polnisches Unternehmen mit unserer eigenen Fabrik in der malerischen Region Niederschlesiens, in der Nähe von Breslau.

Unsere Leidenschaft für Handwerkskunst und unser Engagement für die Produktion von Hausschuhen unter der Marke Szymel machen uns bereit, Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

In unserer Fabrik stellen wir sicher, dass wir ständig eine ausreichende Menge an Produkten auf Lager haben, um unsere Kunden schnell und effizient bedienen zu können.

Unsere Schuhe zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung und Liebe zum Detail aus, was sie nicht nur bequem, sondern auch langlebig und ästhetisch ansprechend macht.

Unser Angebot endet jedoch nicht bei Standardprodukten.

Wir sind auch Spezialisten für die Personalisierung von Schuhen und passen sie den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden an.

Wir bieten verschiedene Personalisierungsoptionen, einschließlich einer Vielzahl von Materialien für die Produktion und der Möglichkeit, ein Logo auf dem Produkt anzubringen, damit sich unsere Kunden auf dem Markt abheben können.

Darüber hinaus sind wir offen für die Zusammenarbeit mit Geschäftskunden und führen verschiedene

Serviceaufträge für die Produktion von Hausschuhen aus.

Unabhängig von der Art des Auftrags oder der Menge bieten wir professionellen Service und eine hohe Qualität der Ausführung.

Wenn Sie einen zuverlässigen Partner in der Produktion von Hausschuhen suchen, der Ihren Erwartungen entspricht, ist Szymel die perfekte Wahl für Sie. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Einzelheiten der Zusammenarbeit zu besprechen und eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung zu beginnen!

 

 

E-Mail-Adresse: szymel.biuro@gmail.com Telefonnummer: +48-661-597-789 WhatsApp: +48-661-597-789

bottom of page