top of page

Marka Szymel

Historia firmy Szymel.pl sp. z o.o. to wielopokoleniowe dziedzictwo, które rozpoczęło się w 1952 roku, gdy w Strzegomiu powstał zakład przemysłowy "Galanteria skórzana". Wówczas nasz przodek dołączył do tego zakładu i stał się jednym z jego współzałożycieli. Jego charyzma i pasja do tworzenia obuwia zaraziły kolejne pokolenia. Przez wiele lat zakład został przystosowany do przemysłowej produkcji obuwia, a my zdobywaliśmy cenne doświadczenie. W ciągu blisko dwóch dekad współpracowaliśmy z renomowaną niemiecką marką "Haflinger", ucząc się najnowszych technologii w produkcji obuwia domowego. Produkty rozprowadzane przez tę firmę pozwoliły nam poznać światowe trendy i zrozumieć oczekiwania bardzo wymagających klientów. Marzeniem naszym było stworzenie własnej marki. Przez ten czas aktywnie poszukiwaliśmy wysokiej jakości dostawców półproduktów, aby móc tworzyć produkty w przystępnych cenach. Po zakończeniu współpracy z niemiecką marką, sytuacja epidemiczna na świecie zmusiła nas do oparcia się wyłącznie na własnych produktach. Dzięki temu mamy teraz możliwość zaprezentowania Państwu naszych własnych wyrobów. Jesteśmy dumni z naszego wielopokoleniowego dziedzictwa i zobowiązani do kontynuowania tradycji wysokiej jakości w produkcji obuwia. Nasza historia jest dowodem na to, że pasja i zaangażowanie mogą przekazywać się z pokolenia na pokolenie, tworząc wyjątkowe marki i produkty.

Nasza Marka Szymel

Naszą historię Marki "Szymel" chronologicznie było by trzeba zacząć od naszego przodka który pochodził z okolic Lwowa i pracował jako wojskowy obuwnik w armii Austriackiej.

Był obuwnikiem, który wraz z armią austriacką podróżował wielokrotnie, służąc swoim fachem.

 

Po drugiej wojnie światowej osiadł na stałe w malowniczym Strzegomiu w województwie dolnośląskim granitowym sercu Polski.

To tam, z pasją i determinacją, pomógł w utworzeniu fabryki obuwia, stając się jednym z pionierów przemysłu obuwniczego w regionie.

Jego wkład w rozwój branży obuwia w gminie Strzegom był ogromny, nie tylko jako mistrz rzemiosła, ale również jako nauczyciel, przekazujący swoją wiedzę kolejnym pokoleniom obuwników.

 

Nasza firma, odziedziczywszy tę bogatą historię, od lat zajmuje się produkcją wysokiej jakości obuwia.
Nasze korzenie sięgają aż do roku 1952, kiedy to nasz praprzodek pomógł w utworzeniu pierwszego zakładu obuwniczego w miejscu, gdzie w tym samym miejscu teraz my kontynuujemy produkcje naszego obuwia domowego.

 

Ale Szymel to nie tylko historia to także pasja i zaangażowanie w tworzenie obuwia, które noszą ludzie na całym świecie.

Przez lata współpracowaliśmy z renomowaną niemiecką marką "Haflinger", ucząc się najnowszych technologii i trendów w produkcji obuwia domowego.

Dzięki tej współpracy zdobyliśmy cenne doświadczenie, które pozwoliło nam rozwijać własną markę.

 

Dziś, w obliczu globalnej sytuacji epidemicznej, opieramy się na własnych produktach.

Jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa i zobowiązani do kontynuowania tradycji wysokiej jakości w produkcji obuwia.

Nasza historia jest dowodem na to, że pasja i zaangażowanie mogą przekazywać się z pokolenia na pokolenie, tworząc wyjątkowe marki i produkty.

 

Związku z tym chcieliśmy uczcić naszego przodka gdyż posiadał on dwie pasje jedną było produkcja obuwia a drugą hodowlą gołębi.

Dlatego uznaliśmy że "Szymel" będzie idealnym podsumowaniem jego dziedzictwa gdyż Szymel z austriackiego oznacza „wzór” i również Szymel oznacza barwę gołębia pocztowego.

Do dnia dzisiejszego kontynuujemy jego dziedzictwo przy produkcji obuwia i hodowli gołębi pocztowych.

 

Szymel to nie tylko nazwa firmy - to synonim jakości, tradycji i oddania rzemiosłu.

Zapraszamy do odkrycia naszych produktów i dołączenia do naszej historii.

Marka Szymel

Historia firmy Szymel.pl sp. z o.o. to wielopokoleniowe dziedzictwo, które rozpoczęło się w 1952 roku, gdy w Strzegomiu powstał zakład przemysłowy "Galanteria skórzana". Wówczas nasz przodek dołączył do tego zakładu i stał się jednym z jego współzałożycieli. Jego charyzma i pasja do tworzenia obuwia zaraziły kolejne pokolenia. Przez wiele lat zakład został przystosowany do przemysłowej produkcji obuwia, a my zdobywaliśmy cenne doświadczenie. W ciągu blisko dwóch dekad współpracowaliśmy z renomowaną niemiecką marką "Haflinger", ucząc się najnowszych technologii w produkcji obuwia domowego. Produkty rozprowadzane przez tę firmę pozwoliły nam poznać światowe trendy i zrozumieć oczekiwania bardzo wymagających klientów. Marzeniem naszym było stworzenie własnej marki. Przez ten czas aktywnie poszukiwaliśmy wysokiej jakości dostawców półproduktów, aby móc tworzyć produkty w przystępnych cenach. Po zakończeniu współpracy z niemiecką marką, sytuacja epidemiczna na świecie zmusiła nas do oparcia się wyłącznie na własnych produktach. Dzięki temu mamy teraz możliwość zaprezentowania Państwu naszych własnych wyrobów. Jesteśmy dumni z naszego wielopokoleniowego dziedzictwa i zobowiązani do kontynuowania tradycji wysokiej jakości w produkcji obuwia. Nasza historia jest dowodem na to, że pasja i zaangażowanie mogą przekazywać się z pokolenia na pokolenie, tworząc wyjątkowe marki i produkty.

Our Brand Szymel

Our "Szymel" brand's story chronologically begins with our ancestor who hailed from the vicinity of Lviv and worked as a military shoemaker in the Austrian army.

He was a cobbler who traveled extensively with the Austrian army, serving his craft diligently.

 

After the Second World War, he settled permanently in the picturesque town of Strzegom in the Lower Silesian Voivodeship, the granite heart of Poland.

It was there, with passion and determination, that he helped establish a shoe factory, becoming one of the pioneers of the footwear industry in the region.

His contribution to the development of the footwear industry in the Strzegom municipality was immense, not only as a master craftsman but also as a teacher, passing on his knowledge to successive generations of cobblers.

Our company, inheriting this rich history, has been engaged in the production of high-quality footwear for years.

Our roots trace back to 1952 when our ancestor helped establish the first shoe factory in the same location where we continue to produce our domestic footwear today.

But "Szymel" is not just history; it is also passion and dedication to creating footwear worn by people all over the world. Over the years, we have collaborated with the renowned German brand "Haflinger," learning the latest technologies and trends in domestic footwear production.

Thanks to this collaboration, we have gained valuable experience that has enabled us to develop our own brand.

Today, in the face of the global epidemic situation, we rely on our own products.

We are proud of our heritage and committed to continuing the tradition of producing high-quality footwear.

Our history is evidence that passion and dedication can be passed down from generation to generation, creating exceptional brands and products.

In recognition of our ancestor, who had two passions—shoemaking and pigeon breeding—we chose "Szymel" as the perfect summation of his legacy. In Austrian, "Szymel" means "pattern," and it also signifies the color of a postal pigeon.

To this day, we continue his legacy in shoemaking and pigeon breeding.

"Szymel" is not just a company name—it is synonymous with quality, tradition, and craftsmanship. We invite you to discover our products and become part of our history.

Marka Szymel

Historia firmy Szymel.pl sp. z o.o. to wielopokoleniowe dziedzictwo, które rozpoczęło się w 1952 roku, gdy w Strzegomiu powstał zakład przemysłowy "Galanteria skórzana". Wówczas nasz przodek dołączył do tego zakładu i stał się jednym z jego współzałożycieli. Jego charyzma i pasja do tworzenia obuwia zaraziły kolejne pokolenia. Przez wiele lat zakład został przystosowany do przemysłowej produkcji obuwia, a my zdobywaliśmy cenne doświadczenie. W ciągu blisko dwóch dekad współpracowaliśmy z renomowaną niemiecką marką "Haflinger", ucząc się najnowszych technologii w produkcji obuwia domowego. Produkty rozprowadzane przez tę firmę pozwoliły nam poznać światowe trendy i zrozumieć oczekiwania bardzo wymagających klientów. Marzeniem naszym było stworzenie własnej marki. Przez ten czas aktywnie poszukiwaliśmy wysokiej jakości dostawców półproduktów, aby móc tworzyć produkty w przystępnych cenach. Po zakończeniu współpracy z niemiecką marką, sytuacja epidemiczna na świecie zmusiła nas do oparcia się wyłącznie na własnych produktach. Dzięki temu mamy teraz możliwość zaprezentowania Państwu naszych własnych wyrobów. Jesteśmy dumni z naszego wielopokoleniowego dziedzictwa i zobowiązani do kontynuowania tradycji wysokiej jakości w produkcji obuwia. Nasza historia jest dowodem na to, że pasja i zaangażowanie mogą przekazywać się z pokolenia na pokolenie, tworząc wyjątkowe marki i produkty.

Unsere Marke Szymel

Unsere "Szymel" Markengeschichte beginnt chronologisch mit unserem Vorfahren, der aus der Umgebung von Lemberg stammte und als Militärschuhmacher in der österreichischen Armee arbeitete.

Er war ein Schuhmacher, der mehrmals mit der österreichischen Armee reiste und dabei sein Handwerk ausübte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ er sich dauerhaft im malerischen Striegau in der Woiwodschaft Niederschlesien, dem Granit-Herzen Polens, nieder.

Dort half er mit Leidenschaft und Entschlossenheit bei der Gründung einer Schuhfabrik und wurde zu einem der Pioniere der Schuhindustrie in der Region.

Sein Beitrag zur Entwicklung der Schuhindustrie in der Gemeinde Striegau war enorm, nicht nur als Meister seines Handwerks, sondern auch als Lehrer, der sein Wissen an die nachfolgenden Generationen von Schuhmachern weitergab.

Unser Unternehmen hat diese reiche Geschichte geerbt und ist seit Jahren in der Herstellung hochwertiger Schuhe tätig.

Unsere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1952 zurück, als unser Vorfahr half, die erste Schuhfabrik an demselben Ort zu gründen, an dem wir heute unsere Hausschuhe produzieren.

Aber "Szymel" ist nicht nur Geschichte, sondern auch Leidenschaft und Engagement für die Herstellung von Schuhen, die von Menschen auf der ganzen Welt getragen werden.

Jahrelang haben wir mit der renommierten deutschen Marke "Haflinger" zusammengearbeitet und dabei die neuesten Technologien und Trends in der Herstellung von Hausschuhen gelernt.

Dank dieser Zusammenarbeit haben wir wertvolle Erfahrungen gesammelt, die es uns ermöglicht haben, unsere eigene Marke zu entwickeln.

Heute, angesichts der globalen epidemischen Situation, verlassen wir uns auf unsere eigenen Produkte.

Wir sind stolz auf unser Erbe und verpflichtet, die Tradition der Herstellung hochwertiger Schuhe fortzusetzen.

Unsere Geschichte ist der Beweis dafür, dass Leidenschaft und Engagement von Generation zu Generation weitergegeben werden können und dabei einzigartige Marken und Produkte entstehen.

 

Aus diesem Grund wollten wir unseren Vorfahren ehren, der zwei Leidenschaften hatte - die Herstellung von Schuhen und die Taubenzucht.

Deshalb haben wir beschlossen, dass "Szymel" eine ideale Zusammenfassung seines Erbes wäre, da "Szymel" auf Deutsch "Muster" bedeutet und auch die Farbe der Posttaube bedeutet.

Bis heute setzen wir sein Erbe in der Schuhproduktion und Taubenzucht fort.

"Szymel" ist nicht nur ein Firmenname - es ist ein Synonym für Qualität, Tradition und Handwerkskunst.

Wir laden Sie ein, unsere Produkte zu entdecken und sich unserer Geschichte anzuschließen.

bottom of page